رفتن به مطلب

تنظیمات چاپگرها


admin
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

تنظیمات چاپگرها

پس از نصب چاپگرها باید در نرم افزار آنها را معرفی کنید.
در نرم افزار پرنس و نرم افزار حسابداری زعفران
در تنظیمات و امکانات گزینه "خطوط چاپگر" را انتخاب کنید.
و یا تنظیمات و امکانات و سپس تنظیمات سیستم را انتخاب کنید و در صفحه باز شده گزینه "تنظیمات چاپ فاکتور / بارکد" را انتخاب کنید. و در صفحه باز شده در قسمت "خطوط و تنظیمات کلی چاپ" روی یکی از علامت های بعلاوه سبز رنگ کلیک نمایید.

1.thumb.jpg.60a71d418c7a90ee17afea1a03713db2.jpg


در صفحه باز شده در سمت راست امکاناتی جهت تعریف چاپگر جدید، و در سمت چپ چاپگر های از قبل معرفی شده را نشان میدهد.
* اگر میخواهید چاپگر های از قبل تعریف شده را ویرایش کنید کافی است روی نام آنها دابل کلیک کنید تا مشخصات آنها در سمت راست نشان داده شده و قابل ویرایش باشد.
* اگر میخواهید چاپگری را حذف کنید کافی است از سمت چپ روی نام آن دابل کلیک کنید و در سمت راست دکمه حذف را انتخاب کنید.

جهت تعریف چاپگر جدید مراحل زیر را دنبال نمایید.
1- عنوان چاپگر را بنویسید (مثال: صندوق، آشپزخانه، فست فود، تحویلدار، cash، kitchen وغیره )
2- چاپگر مد نظر خود را انتخاب کنید (همه چاپگر هایی که در ویندوز نصب کرده اید را در اینجا باید مشاهده کنید)
3- نوع و ابعاد کاغذ (عرض 8 سانتی، عرض 6 سانتی، A4 ، A5 و غیره) را مشخص کنید
4- تنظیمات مربوط به فونت و اندازه نوشته ها را انتخاب کنید
5- تنظیمات مربوط به حاشیه های کاغذ را انجام دهید
6- در انتها میتوانید یک چاپ تستی برای چاپگر خود بفرستید تا از درستی عملیات، مطمئن شوید.

2.jpg.7edb6b8096a60d6406334f1d3f4235d3.jpg


در زعفران
از منوهای سمت راست منوی "پیکر بندی سیستم" را باز کنید و گزینه "خطوط چاپگر" را انتخاب کنید.
و یا در تنظیمات سربرگ "چاپ یک(6)" را انتخاب کنید و یکی از علامت های بعلاوه سبز رنگ را انتخاب کنید.

در صفحه باز شده در سمت راست امکاناتی جهت تعریف چاپگر جدید، و در سمت چپ چاپگر های از قبل معرفی شده را نشان میدهد.
* اگر میخواهید چاپگر های از قبل تعریف شده را ویرایش کنید کافی است روی نام آنها دابل کلیک کنید تا مشخصات آنها در سمت راست نشان داده شده و قابل ویرایش باشد.
* اگر میخواهید چاپگری را حذف کنید کافی است از سمت چپ روی نام آن دابل کلیک کنید و در سمت راست دکمه حذف را انتخاب کنید.

جهت تعریف چاپگر جدید مراحل زیر را دنبال نمایید.
1- عنوان چاپگر را بنویسید (مثال: صندوق، آشپزخانه، فست فود، تحویلدار، cash، kitchen وغیره )
2- چاپگر مد نظر خود را انتخاب کنید (همه چاپگر هایی که در ویندوز نصب کرده اید را در اینجا باید مشاهده کنید)
3- نوع و ابعاد کاغذ (عرض 8 سانتی، عرض 6 سانتی، A4 ، A5 و غیره) را مشخص کنید
4- تنظیمات مربوط به فونت و اندازه نوشته ها را انتخاب کنید
5- تنظیمات مربوط به حاشیه های کاغذ را انجام دهید. اگر چاپگر حرارتی شما از مارک های پراستفاده ای است که نامشان بالای همین قسمت وجود دارد کافی است روی مارک آن چاپگر کلیک نمایید.
6- در انتها میتوانید یک چاپ تستی برای چاپگر خود بفرستید تا از درستی عملیات، مطمئن شوید.

3.jpg.f43cbdd597fcec97d58c6088003e7877.jpg
 
>>>در زعفران میخواهیم تعداد چاپ هر چاپگر را جداگانه تنظیم کنیم<<<
مثلا میخواهیم تعداد چاپ چاپگر فست فود همواره دوتا و آشپزخانه رستوران همواره یکی باشد.
راه حل

در حسابداری زعفران

منوی تنظیمات را انتخاب کنید. در صفحه باز شده وارد قسمت تنظیمات خاص نرم افزار شوید.
در قسمت زعفران سربرگ "چاپ یک(5)" را انتخاب کنید.
در صفحه باز شده تیک "استفاده از تعداد چاپ از خط چاپ" را فعال کنید.
4.jpg.7efddd82ee4ec2efb0f662895c9c5e3c.jpg

صفحه را تایید کنید.
در تنظیمات و امکانات گزینه "خطوط چاپگر" را انتخاب کنید.
و یا تنظیمات و امکانات و سپس تنظیمات سیستم را انتخاب کنید و در صفحه باز شده گزینه "تنظیمات چاپ فاکتور / بارکد" را انتخاب کنید. و در صفحه باز شده در قسمت "خطوط و تنظیمات کلی چاپ" روی یکی از علامت های بعلاوه سبز رنگ کلیک نمایید.
از سمت چپ روی نام چاپگر مد نظر خود دابل کلیک کنید و در سمت راست مقابل گزینه "تعداد چاپ" تعداد مد نظر خود را وارد کرده و همه صفحات را تایید کنید.
5.jpg.a942f722d424614f8604c3350f6323ef.jpg


در رستورانی زعفران
در تنظیمات سربرگ ششم یعنی "چاپ یک(6)" را انتخاب کنید.
در صفحه باز شده تیک گزینه "استفاده از تعداد چاپ از خط چاپ" را فعال کنید.
6.thumb.jpg.c41f80a77867fdaf96b3226789f0af48.jpg

در همین صفحه یکی از علامت های بعلاوه سبز رنگ را انتخاب کنید.
در صفحه باز شده از سمت چپ روی نام چاپگر مد نظر خود دابل کلیک کنید و در سمت راست مقابل گزینه "تعداد چاپ" تعداد مد نظر خود را وارد کرده و همه صفحات را تایید کنید.
7.jpg.cc8849e75b2d54e645be4bdfda5fc32a.jpg
 
 
>>>میخواهیم تعداد چاپ برای حالت بیرونبر و سالن متفاوت باشد <<<

راه حل:
در حسابداری زعفران

در قسمت تنظیمات و سپس "تنظیمات خاص نرم افزار" سربرگ "چاپ یک(5)" را انتخاب کنید.
در پایین صفحه باز شده میتوانید مقابل موارد دلخواه خود (سالن، بیرون بر پیک و غیره) تعداد چاپ دلخواه خود را مشخص نمایید.
* توجه نمایید که باید تیک "استفاده از تعداد چاپ از خط چاپ" غیر فعال باشد.
8.jpg.d48b20b1d4d676d1aed0d14664afd683.jpg

در زعفران
در تنظیمات سربرگ "چاپ یک(6)" را انتخاب کنید.
در پایین صفحه باز شده میتوانید مقابل موارد دلخواه خود (سالن، بیرون بر پیک و غیره) تعداد چاپ دلخواه خود را مشخص نمایید.
* توجه نمایید که باید تیک "استفاده از تعداد چاپ از خط چاپ" غیر فعال باشد.
9.thumb.jpg.ac21c1db954b3e180e677437d226c50f.jpg
 
 
>>>میخواهیم تعداد چاپها بر اساس غذا قابل تنظیم باشد<<<
مثلا میخواهید یک غذا هم در چاپگر تحویلدار و هم چاپگر آشپزخانه رستوران چاپ شود و
یک غذای دیگر فقط برای چاپگر تحویلدار چاپ شود.

راه حل:
در حسابداری زعفران:

در تنظیمات قسمت "تنظیمات خاص نرم افزار" را انتخاب کنید.
در صفحه باز شده سربرگ "چاپ یک(5)" را انتخاب کنید.
تیک گزینه "استفاده از خطوط چاپ پیشرفته در غذاها" را فعال نمایید.
10.jpg.5d00731e310d19f0a527fc7912dec04c.jpg

* توجه شود این گزینه در تنظیمات با رنگ مشکی نوشته شده پس باید این گزینه را برای همه کاربران از جمله میهمان دار ها فعال نمایید.
وارد صفحه "غذاها" شوید.
هنگام تعریف غذا دکمه "تنظیمات پیشرفته خط چاپ" را انتخاب کنید و مشخص کنید که میخواهید این غذا در دوحالت بیرونبر و سالن در کدام چاپگر ها چاپ شود.

در زعفران:
وارد منوی تنظیمات شوید.
در صفحه باز شده سربرگ "چاپ یک(6)" را انتخاب کنید.
تیک گزینه "استفاده از خطوط چاپ پیشرفته در غذاها" را فعال نمایید.
11.thumb.jpg.e983522b90dafb512c7c0273ab81ba11.jpg


* توجه شود این گزینه در تنظیمات با رنگ مشکی نوشته شده پس باید این گزینه را برای همه کاربران از جمله میهمان دار ها فعال نمایید.
در منوی "زعفران" وارد صفحه "غذاها" شوید.
هنگام تعریف غذا دکمه "تنظیمات پیشرفته خط چاپ" را انتخاب کنید و مشخص کنید که میخواهید این غذا در دوحالت بیرونبر و سالن در کدام چاپگر ها چاپ شود.

 

 

>>>چگونه فاکتور مشتری به تفکیک دلخواه ما چاپ شود<<<
>>>گروه فیش غذا<<<

یعنی اگر مشتری فرضا هم نوشیدنی کافی شاپ سفارش داد و هم غذای سنتی سفارش داد و اگر در مجموعه شما تحویل غذای این دوقسمت در دوجای متفاوت است، فاکتور مشتری هم در دوفیش چاپ شود تا مشتری غذای رستورانی خود را از تحویلدار رستوران و غذای فست فودی خود را از تحویلدار فست فود تحویل بگیرد.

جهت انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید.
در تنظیمات سیستم سربرگ "چاپ یک" تیک "چاپ فاکتور به تفکیک گروه فیش غذاها" را فعال کنید.
در صفحه تعریف غذاها دکمه بعلاوه سبز رنگ مقابل گروه فیش را انتخاب کنید.
گروه بندی های مد نظر خود را وارد کنید(مثلا رستوران، کافی شاپ، فست فود و غیره)
از این پس غذاهایی که تعریف میکنید گروه فیش آنرا نیز مشخص کنید.
برای غذاهایی که قبلا تعریف شده اند میتوانید یکی یکی آنها را ویرایش کنید
و یا در تغییرات دسته ای (دکمه پایین صفحه تعریف غذا) همگی را گروه بندی کنید.
در ادامه تاثیر این تنظیمات را روی چاپ یک فاکتور بررسی میکنیم.
وقتی سفارش یک مشتری را ثبت میکنم عملیات چاپ آشپزخانه طبق روال خود چاپ میشود .
اما چاپ فاکتور مشتری به تفکیک گروه فیش چاپ میشود. یعنی یکی از فیش ها که گروه اصلی است غذای های مربوط به گروهش چاپ میشود و قیمت کل صورتحساب مشتری هم چاپ میشود
و غذاهای مربوط به بقیه گروه های فیش غذایی هم در فیش های دیگر بدون قیمت کل چاپ میشود.

12.jpg.a6b21aecf53acdae655d6d2e2b36b914.jpg

در ادامه تصاویر فیش های چاپ شده آورده شده.
13.jpg.d703994d9b1a9cc066364442a078c068.jpg

فیش گروه نوشیدنی کافی شاپ در ادامه آورده شده.
14.jpg.c672d2c926af5e72dee1c7c9a275ca1e.jpg
 
 
>>>چگونه مشخصات غذاها را بصورت دسته ای تغییر دهیم<<<
>>>تغییر دسته ای غذاها<<<

فرض کنید میخواهید خط چاپ پیشرفته برای غذاها فعال کنید و یا فعال است میخواهدی غیر فعال کنید.
یا اینکه چاپگر جدیدی تعریف کرده اید و میخواهید چاپ تعدادی از غذاها توسط این چاپگر انجام شود.
و یا اینکه گروهی از غذاها را فعال یا غیر فعال کنید.
یا گروه بندی غذاها را بصورت دسته ای تغییر دهید.
یا در حسابداری زعفران انبار پیش فرض مواد اولیه را تغییر دهید
و غیره
همگی این امکانات از طریق تغییر دسته ای غذاها امکان پذیر است.


وارد منوی غذاها شوید
در پایین صفحه دکمه "تغییر دسته ای" را انتخاب کنید.

در پایین صفحه باز شده میتوانید همه غذاها و یا غذاهای به تفکیک گروه غذایی را بارگذاری کرده و غذاهای دلخواه را انتخاب کنید.
سپس تغییری که میخواهید برای غذاهای انتخاب شده اعمال کنید را از قسمت بالای صفحه تنظیم نمایید.
در این صفحه میتوانید موارد زیر را تغییر دسته ای دهید.
1- خط چاپ غذاها را میتوانید تغییر دهید هم خط چاپ ساده و هم خط چاپ پیشرفته
2- گروه بندی غذاها را میتوانید تغییر دهید.
3- گروه فیش غذاها را میتوانید تغییر دهید.
4- می توانید غذاها را فعال یا غیر فعال کنید.
5- در حسابداری زعفران می توانید انبار ورود و خروج کالا و مواد اولیه را تغییر دهید
 
 
>>>چگونه آشپزخانه های مختلف بدانند که آیا مشتری از قسمت های دیگر هم سفارشی داشته اند یا خیر؟<<<
در بعضی از مجموعه ها آشپزخانه های مختلف نیاز دارند بدانند که آیا این مشتری در قسمت های دیگر هم سفارش داشته یا خیر؟
فرضا کافی شاپ باید بداند که اگر مشتری در آشپزخانه فست فود هم غذا دارد باید نوشیدنی خود را با پانزده دقیقه تاخیر حاضر کند تا نوشیدنی اش وقتی به دست مشتری می رسد سرد نشده باشد.

راه حل:
وارد تنظیمات سیستم شوید. در سربرگ "چاپ دو" تیک گزینه "چاپ آشپزخانه های یک سفارش" را فعال کنید.
با فعال کردن این گزینه، نرم افزار پایین همه چاپ های آشپزخانه ها، نام بقیه آشپزخانه هایی که مشتری در آنها سفارش دارد را چاپ میکند
15.jpg.fc0dc2139e226467ca74d07408a9ded7.jpg
16.jpg.3bcb4f68807d128c5b9b826ed37762b5.jpg
توجه: ترتیب نشان دادن نام چاپگر ها در پایین صفحه چاپ، به همان ترتیب تعریف چاپگر در خطوط چاپگر می باشد.
 
 
>>>چگونه در نرم افزار امکانی داشته باشیم که اگر مشتری مخلفات بیشتری درخواست کرد، به قیمت غذای ایشان افزوده شود<<<
نرم افزار زعفران این امکان را دارد که میتوانید در آن توضیحاتی داشته باشید که روی قیمت فاکتور تاثیر میگذارد
یعنی فرضا اگر مشتری درخواست سس مخصوص اضافه کرد یا فرضا گوجه اضافه برای غذایش درخواست کرد وقتی در توضیحات سس مخصوص اضافه یا گوجه اضافه میزنیم به مبلغ فاکتور افزوده شود

راه حل:
در حسابداری زعفران:

در تنظیمات نرم افزار وارد قسمت "تنظیمات خاص نرم افزار" شوید و سربرگ "فاکتور فروش یک(2)" را انتخاب کنید و تیک "نمایش قیمت توضیحات" را فعال کنید
در زعفران:
وارد تنظیمات شوید و سربرگ "فاکتورها یک (2)" را انتخاب کنید و تیک گزینه "نمایش قیمت توضیحات" را فعال کنید
پس از فعال کردن گزینه مربوطه، در فرم فروش، در سمت چپ فرم و همچنین پایین فرم روی گزینه های توضیحات کلیک کنید.
17.jpg.ee112e2cfd86aefaf9706d6cb974b5c1.jpg


در صفحه باز شده لیست توضیحات نشان داده میشود.
با انتخاب دکمه پایین صفحه به نام "افزودن توضیحات به لیست" میتوانید توضیحات مد نظر خود را با مبلغ اضافه وارد نمایید.
توجه: این گزینه در حال حاضر فقط برای توضیحات ردیفی فاکتور قیمت را اضاف میکند و برای توضیحات فاکتور افزایش قیمت ندارد. (حسابداری زعفران 5.88 و زعفران 4.18)

 

 

>>>چگونه توضیحات ثبت شده علاوه بر آشپزخانه در فاکتور مشتری هم چاپ شود<<<
گاهی برای اطمینان خاطر مشتری نیاز است که توضیحاتی که مشتری درخواست کرده، در فاکتور خود مشتری نیز چاپ گردد.

برای انجام این کار وارد تنظیمات شوید و سربرگ "چاپ دو" را انتخاب کنید و سپس تیک گزینه "چاپ توضیحات ردیف در فاکتور مشتری" را فعال نمایید.
با این کار وقتی توضیحات ردیفی به فاکتور اضاف میکنید در فاکتور مشتری هم چاپ میشود.
توجه کنید که این امکان برای چاپ توضیحات فاکتور وجود ندارد و فقط توضیحات ردیفی این امکان را دارد.>>>چاپ بارکد در فاکتور بیرون بر<<<
گاهی برای انتساب به پیک فاکتور های بیرون بر بعلت حجم بالای کار و نیاز به تسریع در روند ارسال غذاها، نیاز است که عملیات انتساب بوسیله دستگاه بارکد خوان انجام شود.

زیر ساخت این کار در نرم افزار فراهم است که انتساب فاکتور ها به پیک و همچنین تسویه فاکتور ها بوسیله بارکد خوان انجام شود.

برای چاپ بارکد در فاکتورهای بیرون بر پیک کافی است به تنظیمات سیستم مراجعه کنید و وارد سربرگ "چاپ یک" شوید و سپس تیک گزینه "چاپ بارکد در پایین فاکتور" را فعال نمایید.

 

 

>>>چگونه در چاپ آشپزخانه هم قیمت غذاها چاپ شود<<<
گاهی لازم است در چاپ آشپز خانه ها هم قیمت غذاها چاپ شود.

برای این کار کافی است به تنظیمات سیستم مراجعه کنید و در سربرگ " چاپ یک" تیک گزینه "فاکتور آشپزخانه مثل صندوق چاپ شود" را فعال نمایید.
با فعال کردن این گزینه چاپ فاکتور در چاپگر های آشپزخانه ها هم دقیقا مثل چاپ صندوق میشود (هم غذاها با قیمت چاپ میشوند و هم بالا و پایین فاکتور همانند فاکتور مشتری خواهد شد)

 

 

>>>چگونه مانده حساب اعتباری مشترکین هم در پایین فاکتور چاپ شود<<<

برای انجام این کار به تنظیمات سیستم مراجعه کنید و در سربرگ "چاپ یک" تیک گزینه "چاپ / نمایش مانده حساب مشترک اعتباری" را فعال نمایید.
با فعال کردن این گزینه در انتهای فاکتورها، مانده حساب اعتباری مشترک نیز چاپ میشود.

 

 

>>>چگونه فاکتور مشتری روی دو چاپگر بصورت همزمان چاپ شود<<<
گاهی نیاز است که فاکتور مشتری در دو چاپگر مجزا چاپ شوند. یعنی یکی در چاپگر صندوقدار چاپ شود جهت تحویل فاکتور به مشتری، و دیگری در چاپگر تحویلدار جهت تحویل و آماده سازی غذاها.
برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید.

در حسابداری زعفران:
وارد تنظیمات شوید و قسمت "تنظیمات چاپ فاکتور / بارکد" را انتخاب کنید. در صفحه باز شده وارد قسمت "خطوط و تنظیمات کلی چاپ" شوید.
در صفحه باز شده در قسمت "تنظیمات خطوط چاپگر رستورانی" میتوانید دو چاپگر را انتخاب کنید
و تیک "چاپ همزمان بر روی صندوق دوم و اول" را نیز فعال نمایید.
در زعفران:
در تنظیمات وارد سربرگ "چاپ یک(6)" شوید
در بالای صفحه میتوانید دو چاپگر صندوق اول و دوم را تنظیم کنید و تیک گزینه " چاپ همزمان بر روی صندوق دوم و اول " را نیز فعال کنید


*** توجه کنید همین گزینه یک کاربرد مهم دیگر نیز دارد
اگر چاپگر دوم را از نوعی انتخاب کنید که با کاغذ a4 و a5 کار کند، و تیک " چاپ همزمان بر روی صندوق دوم و اول" را نیز فعال نکنید پس از ثبت فاکتورها با انتخاب دکمه "چاپ فاکتور رسمی" در فرم فروش، بر روی این چاپگری (چاپگر دوم) که مشخص کرده اید فاکتور رسمی چاپ میشود

 

 

>>>چگونه در سفارشات سالن میز باز در چاپ آشپزخانه فقط تغییرات جدید چاپ شوند<<<

معمولا در سفارشات سالن مشتری همه سفارشات خود را یک جا نمی دهد.
فرضا اول پیش غذا سفارش می دهد و بعد غذای اصلی را سفارش میدهد.
نرم افزار زعفران این امکان را دارد که بعد از ویرایش هر فاکتور، یا کل فاکتور نهایی را چاپ کند و یا فقط تغییرات فاکتور را چاپ کند.

در حسابداری زعفران:
در تنظیمات وارد قسمت "تنظیمات خاص نرم افزار" شوید و وارد سربرگ "چاپ یک(5)" شوید.
سه گزینه در تصویر زیر مشخص شده.
1- با فعال کردن این گزینه، هرزمان که در فاکتور غذایی حذف شد در چاپگر های اشپزخانه این عملیات چاپ میشود.
2- با فعال کردن این گزینه اگر فاکتوری را ویرایش کردید حتی آنهایی که تغییری نداشتند در چاپ آشپزخانه چاپ میشوند. این گزینه برای سالن باز کاربردی ندارد.
3- با فعال کردن این گزینه با هربار تغییر فاکتور در سفارشات سالن باز، کل فاکتور چاپ میشود نه آخرین تغییرات.

18.jpg.bd89b09ebbc1e0229d5ab155f7fdb592.jpg


در زعفران:
در تنظیمات وارد سربرگ "چاپ یک(5)" شوید.
دو گزینه در تصویر زیر مشخص شده.
1- با فعال کردن این گزینه، هرزمان که در فاکتور غذایی حذف شد در چاپگر های اشپزخانه این عملیات چاپ میشود.
2- با فعال کردن این گزینه اگر فاکتوری را ویرایش کردید حتی آنهایی که تغییری نداشتند در چاپ آشپزخانه چاپ میشوند. این گزینه برای سالن باز کاربردی ندارد.
19.thumb.jpg.f15fbffb8f236d7f747c93fdd32f48ea.jpg
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لطفا برای ارسال دیدگاه وارد شوید

شما بعد از اینکه وارد حساب کاربری خود شدید می توانید دیدگاهی ارسال کنیدورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

×
×
  • اضافه کردن...