Category: زعفران

1 رأی
85 مشاهده
هزینه ای که برای خرید تجهیزات انجام می شود با چه عنوانی باید ثبت شود؟ چون کالاها و تجهیزات برای ف...
  • بشیر asked 4 ماه قبل
  • آخرین فعالیت 3 ماه قبل
نمایش 3 نتیجه